Aktualności

Aktualności oraz przydatne informacje.

Mszyce w zbożach

Obecna pogoda ciepła i bezdeszczowa będzie sprzyjała nalotom różnych gatunków mszyc. W kukurydzy występują w bardzo dużych ilościach mszyce czeremchowo-zbożowe, które już przelatują na nowe zasiewy zbóż czy do żółtych naczyń. Na nowych zasiewach różnych gatunków zbóż ozimych występują mszyce oraz skoczki. Podstawowa szkodliwość mszyc w zbożach ozimych jesienią to przenoszenie wirusów, głównie żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV). Wirus ten w jęczmieniu ozimym powoduje skarłowacenie roślin, w pszenicy ozimej przebarwienia liści z ograniczeniem plonowania roślin. Skoczki mogą przenosić wirusa karłowatości pszenicy (WDV), który powoduje skarłowacenie roślin. Ochrona przed wirusami roślin polega na zwalczaniu szkodników przenoszących wirusy.

Na szkodniki polecamy m.in.: Inazuma 130 WG, Karate Zeon 050 CS oraz inne środki ochrony roślin według potrzeb.