Aktualności

Aktualności oraz przydatne informacje.

Substancje aktywne wycofywane z obrotu i stosowania w UE

Wycofanie substancji aktywnych w 2020 i 2021 roku na podstawie rozporządzeń wykonawczych Komisji UE i danych z MRiRW

Substancja aktywna Przykładowy środek ochrony roślin Data ostatecznej sprzedaży Data ostatecznego stosowania
Beta-cyflutryna
Bulldock 025 EC
30.05.2021
20.07.2021
Benalaksyl
Galben M 73 WP
15.08.2021
05.10.2021
Bromoksynil
Zeagran 340 SE
Emblem 20 WP
31.07.2021
17.09.2021
Chloroprofam
Criptic 400 EC
08.07.2020
08.10.2020
Chlorotalonil
Gwarant 500 SC
20.04.2020
20.05.2020
Chlorpiryfos Chloropiryfos metylu
Neptun 480 EC
Reldan 225 EC
01.04.2020
16.04.2020
Dimetoat
Bi 58 Nowy 400 EC
30.05.2020
30.06.2020
Desmedifam
Betanal MaxxPro 209 OD
01.05.2020
01.07.2020
Mankozeb
Dithane NeoTec 75WG
Ridomil Gold MZ
31.10.2021
30.11.2021
Tiachlopryd
Proteus 110 OD
03.11.2020
03.02.2021
Tiofanat metylu
Topsin M 500 SC
31.08.2021
19.10.2021
Chlorosulfuron
Glean 75 WG
01.09.2020
01.09.2021
Epoksykonazol
Duett Ultra 497 SC
01.03.2021
01.03.2022
Fenpropimorf
Corbel 750 SC
30.10.2020
30.10.2021
Triadimenol
Falcon 460 EC
01.09.2020
01.09.2021

Środki zaznaczone kolorem niebieskim to wycofanie na podstawie decyzji firm chemicznych.

Wycofanie substancji aktywnych w 2020 i 2021 roku na podstawie rozporządzeń wykonawczych Komisji UE i danych z MRiRW

Substancja aktywna Przykładowy środek ochrony roślin Data ostatecznej sprzedaży Data ostatecznego stosowania
Beta-cyflutryna
Bulldock 025 EC
30.05.2021
20.07.2021
Benalaksyl
Galben M 73 WP
15.08.2021
05.10.2021
Bromoksynil
Zeagran 340 SE
Emblem 20 WP
31.07.2021
17.09.2021
Chloroprofam
Criptic 400 EC
08.07.2020
08.10.2020
Chlorotalonil
Gwarant 500 SC
20.04.2020
20.05.2020
Chlorpiryfos Chloropiryfos metylu
Neptun 480 EC
Reldan 225 EC
01.04.2020
16.04.2020
Dimetoat
Bi 58 Nowy 400 EC
30.05.2020
30.06.2020
Desmedifam
Betanal MaxxPro 209 OD
01.05.2020
01.07.2020
Mankozeb
Dithane NeoTec 75WG
Ridomil Gold MZ
31.10.2021
30.11.2021
Tiachlopryd
Proteus 110 OD
03.11.2020
03.02.2021
Tiofanat metylu
Topsin M 500 SC
31.08.2021
19.10.2021
Chlorosulfuron
Glean 75 WG
01.09.2020
01.09.2021
Epoksykonazol
Duett Ultra 497 SC
01.03.2021
01.03.2022
Fenpropimorf
Corbel 750 SC
30.10.2020
30.10.2021
Triadimenol
Falcon 460 EC
01.09.2020
01.09.2021

Środki zaznaczone kolorem niebieskim to wycofanie na podstawie decyzji firm chemicznych.